Στην κάλυψη του 50% του πληθυσμού με 5G μέχρι το τέλος του 2021 στοχεύει ο όμιλος ΟΤΕ, υλοποιώντας επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων την προσεχή τετραετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία Μαρτίου που παρείχε ο Δημήτρης Σαλπέας, Β2Β Core Fixed VoiceInternet & Connectivity Services Senior Manager του ομίλου στο πλαίσιο του Smart Factory Conference που διοργάνωσε η Boussias, μέχρι σήμερα το 5τους Cosmote καλύπτει το 90% των περιοχών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και 17 μεγάλες πόλεις, ενώ ο τους μίλησε για ταχύτητα μεγαλύτερη του 1 Gpbs σε συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πάντως, είναι η πληθυσμιακή κάλυψη από τα δίκτυα 5G θα φθάσει συνολικά το 60% την επόμενη τριετία.

Θυμίζουμε ότι βάσει τους χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη του 5G, στην Cosmote έχουν κατακυρωθεί 15 τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30,7 εκατ. ευρώ, 2 τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50,57 εκατ., 4 τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35,27 εκατομμύρια και 2 τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6,48 εκατ. ευρώ. Άνοιγμα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Παράλληλα, ο όμιλος επιχειρεί το άνοιγμα του ΟΤΕ στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τους θυγατρικής του, ΟΤΕ Ακίνητα, που δραστηριοποιείται στο facility management και στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, με αξία χαρτοφυλακίου 882 εκατ. ευρώ.

Καλύπτοντας κατά προτεραιότητα, τους ενεργειακές ανάγκες του ομίλου, η ΟΤΕ Ακίνητα δραστηριοποιείται από τον Μάρτιο του 2016 στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως αδειοδοτημένος προμηθευτής, ωστόσο οι υπηρεσίες τους θυγατρικής είναι διαθέσιμες και σε τρίτους, οικιακούς και εταιρικούς πελάτες. Τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για το άνοιγμα του ομίλου στην αγορά ενέργειας είναι πλέον διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, καθώς κυκλοφορούν οι αιτήσεις συμβάσεις, τα έντυπα εκπροσώπησης πελατών και άλλα έγγραφα, τους είναι τα έντυπα καταγγελίας των συμβάσεων, που συμπληρώνονται από την ΟΤΕ Ακίνητα και τους εν δυνάμει πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος του ομίλου.