Ο ΟΤΕ και η Forthnet συνεχίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών τους στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “Σύζευξις”, όπως και την προηγούμενη τριετία.

Υπενθυμίζεται πως το 2006 ο ΟΤΕ είχε αναλάβει τις υπηρεσίες Κορμού και τις Νησίδες (υποέργα) 1, 2, 4, 5 και 6 ενώ η Forthnet το 3. Οι νησίδες 1 και 2 περιλαμβάνουν το νομό Αττικής, η νησίδα 3 το νομό Θεσσαλονίκης, η νησίδα 4 την Κρήτη, η νησίδα 5 τη Βόρεια Ελλάδα και η νησίδα 6 τη Νότια Ελλάδα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20 % από Εθνικούς Πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που αφορούν στις υπηρεσίες Κορμού και τις πέντε νησίδες που έχει αναλάβει ο ΟΤΕ είναι 14.999.253 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός της νησίδας 3 που έχει αναλάβει η Forthnet είναι 1.153.236 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.