Η ένωση εταιρειών «OTE – Intrakat – BYTE» αναδείχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού «για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» με χρηματικό τίμημα ύψους 5,18 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του συνολικού εξοπλισμού 1.400 οχημάτων και των υπηρεσιών τηλεματικής/διαχείρισης στόλου, υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης, τηλεπικοινωνιών και εκπαίδευσης με συνολική χρονική διάρκεια 65 μηνών.

Αυτοματοποιημένη συλλογή στοιχείων Με την εισαγωγή της τηλεματικής επιδιώκεται η αυτοματοποίηση της συλλογής και καταχώρησης των στοιχείων, ώστε να μην είναι ούτε ελλιπή ούτε κακής ποιότητας. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού και αυτόνομης οθόνης (MDT – Mobile Data Terminal) στα οχήματα και διαδικτυακά εργαλεία – πλατφόρμα που θα καλύπτουν τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

Το σύστημα, θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο οπτική ή οπτική και ηχητική ένδειξη προς τον οδηγό κάθε φορά που παρουσιάζεται μη αποδεκτή οδηγική συμπεριφορά, με διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις βάσει της σοβαρότητας του συμβάντος. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι ενώσεις εταιρειών «Vodafone – Cosmos Business Systems» και «Ιntracom Telecom-Link Technologies SA».