Στην υπογραφή της σύμβασης με το ανάδοχο σχήμα «ΟΤΕ – Intrasoft», για την υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, προχώρησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έργο αξίας 44,3 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας.

Επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στόχο αποτελεί η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δόμηση στους τομείς τουρισμού, παραγωγικών-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξης δημοσίων ακινήτων και κατοικίας.