Ο ΟΤΕ και η Nova διεκδικούν, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης του δικτύου εκπομπής της ΕΡΤ με μισθωμένα κυκλώματα IP για χρονικό διάστημα 3 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για 2 επιπλέον έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,2 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ. Μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών προηγείται ο ΟΤΕ, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Με την παρούσα διαδικασία, η ΕΡΤ θέλει να δAREιασυνδέσει τα κέντρα εκπομπής της ανά την Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορεί να τα διαχειριστεί, καθώς και να μεταφέρει τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά της σήματα με σταθερές γραμμές μέσω του πρωτοκόλλου IP.