Ο ΟΤΕ κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη χαμηλότερη προσφορά στο διαγωνισμό του Δημοσίου για τις 110.000 άδειες λογισμικού της Microsoft, συνολικού προϋπολογισμού 48,35 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τον ΟΤΕ, στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι εταιρείες Unisystems, Logicom Solutions και Byte Computer.  Πλέον αναμένεται να παρέλθει η προθεσμία των 10 ημερών για την υποβολή ενστάσεων, προκειμένου να αναδειχθεί μειοδότης και να ακολουθήσει ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Οι νέες άδειες θα αντικαταστήσουν λογισμικά δεκαετίας που χρησιμοποιεί το ελληνικό δημόσιο, για τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει λήξει η περίοδος τεχνικής υποστήριξης.