Με την απόσχιση των κλάδων της εξυπηρέτησης πελατών, των καταστημάτων και των τεχνικών υπηρεσιών πεδίου, προχωράει ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΟΤΕ.

Όπως αποφασίστηκε σε συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων της ΟΤΕ ΑΕ και της COSMOTE ΑΕ, ξεκινούν οι διαδικασίες της απόσχισης των παραπάνω κλάδων οι οποίοι και θα απορροφηθούν από εταιρείες που ανήκουν 100% στον Όμιλο ΟΤΕ. Τα επόμενα στάδια της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΤΕ, περιλαμβάνουν: νέα απόφαση του ΔΣ και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, όταν θα υποβληθούν για έγκριση οι συμβάσεις απόσχισης, ενημέρωση και διαβούλευση με την ΟΜΕ-ΟΤΕ, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ, αναφέρει ότι «η κρίση του κορονοϊού απέδειξε, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, την ανάγκη για ευελιξία. Το disruption είναι η νέα κανονικότητα. Τα δεδομένα σε ολόκληρους κλάδους μπορούν να ανατραπούν μέσα σε μια νύχτα».  Ο σχεδιασμός της επιχείρησης περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό των βασικών λειτουργιών, που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη -τεχνικούς πεδίου, εξυπηρέτηση πελατών και καταστήματα λιανικής- σε ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες, εντός του ομίλου ΟΤΕ.