Την προσφορά που κατέθεσε η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Office Line» έκανε δεκτή, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού του ΕΟΠΥΥ «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού υποδομών με τεχνολογίες cloud computingκαι συναφείς υπηρεσίες». Αντιθέτως, η επιτροπή απέρριψε την προσφορά της Cosmos Business Systems καθώς διαπίστωσε ότι δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως επίσης και αυτήν της ένωσης εταιρειών «Bytective Computer Systems», καθώς η τεχνική προσφορά που κατατέθηκε δεν ήταν σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Τις αποφάσεις της επιτροπής ενέκρινε, ομόφωνα, σε συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. 

Τι περιλαμβάνει το έργο Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3,46 εκατ. ευρώ, έχει αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου υλικού (hardware) καθώς και του λογισμικού συστήματος για τις ανάγκες των περιφερειακών διευθύνσεων, παραρτημάτων και φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.  Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ για την άμεση αναβάθμιση/επέκταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, για την εκπαίδευση του προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ στις εφαρμογές Ολοκληρωμένων Περιφερειακών Συστημάτων (ΟΠΣ)– ΕΟΠΥΥ καθώς και στη διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, και για την υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογών ΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ.