Σε εμπορική συμφωνία με τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό φορέα της Αλβανίας, Albtelecom, προχώρησε η OTEGlobe, o πάροχος διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ομίλου ΟΤΕ, για την παροχή της Υπηρεσίας της "Internet Transit" (Διεθνές Internet).

Με τη νέα συμφωνία, η OTEGlobe εξυπηρετεί τις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της Albtelecom για Διεθνείς Ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διακινεί πλέον σημαντικό ποσοστό της συνολικής κίνησης Διεθνούς Internet της Αλβανικής Αγοράς. Η υπηρεσία Διεθνούς Internet παρέχεται στην Albtelecom μέσω του διεθνούς IP Δικτύου της OTEGlobe από τον νέο επίγειο διασυνοριακό σταθμό (cross-border link) στην Κρυσταλλοπηγή. Στη συνέχεια η κίνηση δρομολογείται μέσω των πλήρως προστατευμένων δικτύων οπτικών ινών της OTEGlobe, GWEN & TBN, προς τα μεγαλύτερα διεθνή κέντρα ανταλλαγής κίνησης Internet στην Ευρώπη όπως LINX(Λονδίνο), AMS-IX (Άμστερνταμ) και DE-CIX (Φρανκφούρτη), στα οποία η OTEGlobe έχει παρουσία.