Σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και «εκτόξευση» της κερδοφορίας της κατέγραψε την περσινή χρονιά η OTS όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11.807.154 ευρώ, ενισχυμένος κατά 75,8% σε σχέση με το 2022 (ήταν στα 6,71 εκατ.) ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2.364.479 ευρώ (+341,51%), έναντι 536.000 ευρώ το 2022. Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών ήταν 12.301.612 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 2.680.786 ευρώ.

Τα EDITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκατ. από 959.000 ευρώ το 2022. «Η στρατηγική μας επιλογή να υιοθετήσουμε σύγχρονες αλλά ταυτόχρονα ώριμες τεχνολογίες στην ανάπτυξη της νέας σειράς προϊόντων Open1, μας οδήγησε σήμερα να διαθέτουμε την πλέον εξελιγμένη λύση για τις απαιτήσεις της αγοράς των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απευθυνόμαστε και οι οποίες υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους με γοργούς ρυθμούς, δεδομένο που έχει επακόλουθο την ραγδαία αύξηση των επιτυχημένων εγκαταστάσεων μας», σημειώνει η εταιρεία.

Οι προοπτικές για την τριετία που ακολουθεί είναι αισιόδοξες, με την ΟTS να αναμένει ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά, κυρίως λόγω της συμβασιοποίησης έργων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σημειωθεί, τέλος, ότι η εταιρεία επένδυσε στην χρήση 2023 σε έρευνα και ανάπτυξη 488.089 ευρώ, δηλαδή 4,13% του κύκλου εργασιών της.