Περισσότεροι από 30 φορείς προστέθηκαν, την περσινή χρονιά, σε αυτούς που εμπιστεύονται τις λύσεις της OTS. Όπως αναφέρει η εταιρεία στο απολογιστικό της σημείωμα για τα πεπραγμένα του 2022, μεταξύ των φορέων αυτών είναι ο δήμος Πειραιά, ο οποίος στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού, υιοθετεί τη νέα οικογένεια προϊόντων Open1, που θα εγκατασταθεί σε πλήρη ανάπτυξη στις υπηρεσίες του δήμου.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε έξι νέες υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Π.Κ.Μ. και οδηγεί στο Open1|Entrance. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά, και να παρακολουθούν την πορεία της εξέλιξής τους. Ένα ακόμα σημείο-ορόσημο μέσα στο έτος είναι η ολοκλήρωση της μηχανογραφικής προσαρμογής για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα  (ΠΔ/54/2018) στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Αποτελεί ένα πρότυπο έργο, το οποίο την καθιστά τον πρώτο φορέα της Γενικής Κυβέρνησης που εφαρμόζει το νέο λογιστικό σχέδιο (Π.Δ. 54) στο πληροφοριακό σύστημα Οικονομική Διαχείριση  της OTS. Σημαντικό γεγονός μέσα στο 2022 αποτέλεσε και η ανάδειξη της ένωσης OTS – Netcompany Intrasoft ως ανάδοχος του μεγάλου έργου για την αναβάθμιση και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Καταστημάτων Κράτησης. Επιπλέον η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2022 2 έργα έξυπνης στάθμευσης, στο Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Το έργο στο Ρέθυμνο περιλαμβάνει περισσότερες από 600 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Στην πόλη των Χανίων, μετά την λύση έξυπνης στάθμευσης για θέσεις ΑΜΕΑ, σειρά είχε η έξυπνη στάθμευση για το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων της πόλης, με την εφαρμογή ipark (ParkaLot) της OTS.