Η Lufthansa προχωρά σε συμφωνία outsourcing με την IBM, αξίας 1 δις. ευρώ, στα πλαίσια της οποίας η εταιρεία θα αναλάβει το τμήμα υπηρεσιών IT της αεροπορικής.

Η κίνηση αυτή γίνεται στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της Lufthansa με σκοπό τη μείωση των δαπανών της. H IBM θα προσπαθήσει να κάνει τις διαδικασίες της αεροπορικής πιο αποδοτικές, μέσω του cloud, εξοικονομώντας για την εταιρεία περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως. Η συμφωνία έγκειται στην έγκριση των αντιμονοπωλιακών αρχών και του εποπτικού συμβουλίου της Lufthansa.