Η KPMG International και η Alibaba Cloud, εταιρεία της Alibaba Group που δραστηριοποιείται στο cloud, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων της αγοράς, αρχικά σε Ασία-Ειρηνικό και Ευρώπη.

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη «νέα λιανική», σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγική Πληροφορικής και στις ψηφιακές λύσεις που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές  cloud. Οι δυνατότητες του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) της Alibaba και το παγκόσμιο δίκτυο, οι παγκόσμιες επιχειρησιακές λύσεις, το επιχειρηματικό πνεύμα και η γνώση των παγκόσμιων βιομηχανιών της KPMG που πηγάζουν από συνεργασίες με πολλές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Fortune 1 000, θα ενωθούν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις / πελάτες τους να επεκταθούν σε νέες αγορές.

Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα ισχυρό παγκόσμιο οικοσύστημα με υπηρεσίες και υποδομές cloud, το οποίο θα εξυπηρετεί οργανισμούς με στρατηγικές multi-cloud, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή θα ανοίξει το δρόμο για τους πελάτες της KPMG σε Ασία-Ειρηνικό και στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η KPMG και η Alibaba Cloud θα δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα στρατηγικής που θα περιλαμβάνει software και systems architects καθώς και τεχνικούς της KPMG και της Alibaba Cloud με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων cloud υποδομών για πελάτες που επεκτείνονται σε νέες αγορές, με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στην απρόσκοπτη συνέχεια των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων.