Παρόλο που όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει το ΙΤ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο: οι απαρχαιωμένες πληροφοριακές υποδομές, που είναι ξεπερασμένες και χρειάζονται μια ριζική αναμόρφωση.

Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν είναι ασυνήθιστη για αρκετούς οργανισμούς στη χώρα μας (αλλά και για πολλούς οργανισμούς στην Ευρώπη, όπως καταδεικνύεται σε πρόσφατες έρευνες). Και αυτό αποτελεί πρόβλημα, γιατί στην ψηφιακή οικονομία οι επιχειρήσεις χρειάζεται να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και εργαλεία ώστε να υποστηρίξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Ο εκμοντερνισμός των επιχειρήσεων είναι  απαραίτητος για την επιβίωση και ανάπτυξή τους και αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Πάνω από όλα η Διεύθυνση Πληροφορικής που έχει επωμιστεί το ρόλο του καταλύτη σε αυτό.