Τα PANDALABS, τα anti-malware εργαστήρια της Panda Security, δημοσιεύουν την Ετήσια Έκθεση Ασφαλείας για το έτος 2010.

Το 2010 οι cyber-εγκληματίες δημιούργησαν και διένειμαν το 1/3 όλων των υπαρχόντων ιών. Μέσα σε 12 μήνες, δημιούργησαν το 34% όλων των malware που έχουν ποτέ υπάρξει και ταξινομηθεί από την Panda Security.

Επιπλέον, το σύστημα Συλλογικής Νοημοσύνης (Collective Intelligence), το οποίο αυτόματα ανιχνεύει, αναλύει και ταξινομεί το 99,4% των malware που δέχεται, επί του παρόντος συσσωρεύει 134 εκατομμύρια μοναδικά αρχεία, εκ των οποίων τα 60 εκατομμύρια είναι malware (ιοί, worms, Trojans να άλλες απειλές των
Η/Υ). Σε αντίθεση με αυτά τα δραματικά νούμερα, υπάρχουν και μερικά καλά νέα. Η ταχύτητα με την οποία αυτά τα νούμερα αυξάνονται έχει μειωθεί σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2009: αρχής γενομένης το 2003, οι απειλές αναπτύσσονται κατά τουλάχιστον 100% κάθε χρόνο.

Ωστόσο το 2010 αυτό το ποσοστό έπεσε στο 50% περίπου. Ολόκληρη η Έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: press.pandasecurity.com/press-room/reports/.