Η πανδημία COVID-19 έχει αναδιαμορφώσει την επιχειρηματική πραγματικότητα, τόσο κατά την εξέλιξή της, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, με άμεσο αντίκρυσμα στη λεγόμενη «επόμενη μέρα». Πού ενδιαφέρονται να επενδύσουν τεχνολογικά επτά (7) σημαντικές επιχειρήσεις;

Η πανδημία COVID-19 έχει αναδιαμορφώσει την επιχειρηματική πραγματικότητα, τόσο κατά την εξέλιξή της, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, με άμεσο αντίκρυσμα στη λεγόμενη «επόμενη μέρα». Πού ενδιαφέρονται να επενδύσουν τεχνολογικά επτά (7) σημαντικές επιχειρήσεις;

Η διαρκής αναζήτηση πτυχών του επιχειρηματικού μετασχηματισμού για την ικανοποίησή τους, η κυβερνοασφάλεια, η εξ’ αποστάσεως εργασία, το ψηφιακό επιχειρείν, οι ασφαλείς όσο και ανέπαφες συναλλαγές, η αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου και του περιεχομένου του ΙΤ με την ταυτόχρονη επεξήγησή τους σε όρους business value, το cloud everything, καθώς επίσης η ανάδειξη και επεξεργασία του ανεξάντλητου πλούτου των ποικίλων εταιρικών δεδομένων, αποτελούν βασικούς πυλώνες του νέου τοπίου που διαμορφώνεται σταδιακά εδώ και κάτι παραπάνω από ένα έτος.
Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στο perception της τεχνολογίας εν τω συνόλω της, αλλά και η αξία που προσφέρει στο… τραπέζι της καθημερινής business πρακτικής. Αναμφίβολα, το ΙΤ έχει καταφέρει να «αποτινάξει» την αίσθηση και λογική πως «σπαταλά αναίτια εταιρικά κεφάλαια», καθώς αποδείχτηκε στην πράξη πως σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να προσθέσει έννοιες, όπως λ.χ. ευελιξία, προσαρμοστικότητα και seamless operation, στην καθημερινή διάλεκτο επιχειρήσεων και οργανισμών πρώτης γραμμής.
Το netweek απευθύνθηκε στους CIOs / CTOs συνολικά 7 σημαινουσών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.
Πρόθεσή μας να καταγράψουμε τις αλλαγές που επέφερε στη δομή και την εν γένει λειτουργία τους η πανδημική κρίση του κορωνοϊού, το πώς συνέβαλε ο τομέας της Πληροφορικής στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των νέων συνθηκών, αλλά και ποιες είναι οι επενδύσεις που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προσεχώς και δη σε συνάρτηση με την τεχνολογική πτυχή τους.

Ο λόγος στους πρωταγωνιστές

Μάριος Συντιχάκης, IT Strategy and Governance Leader του Ομίλου Interamerican
Αναμφίβολα, η πληροφορική είναι συνυφασμένη με τις λειτουργίες του Οργανισμού μας και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία ο ευρύτερος τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον οποίο και δραστηριοποιούμαστε, παραδοσιακά έχει σημαντικό βαθμό συσχέτισης και εξάρτησης με ποικίλες τεχνολογικές εκφάνσεις.

Οι προτεραιότητές μας δεν έχουν μεταβληθεί δραστικά σε σχέση με την έλευση της πανδημίας και το πιθανό disruption που δύναται να έχει επιφέρει. Απλώς, ήμασταν υποχρεωμένοι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε λεπτομέρειες και πτυχές, που ενώ γνωρίζαμε την ύπαρξή τους και πιθανά δρομολογούσαμε μια σειρά από εξελίξεις σε μελλοντικό χρόνο, αυτός επαναπροσδιορίστηκε στο παρόν!
Για παράδειγμα, η εισαγωγή νέων μοντέλων εργασίας με προεξάρχουσα την τηλεργασία, μας υποχρεώνει αν όχι να μεταβάλουμε, σίγουρα να αναθεωρήσουμε και, ως ένα βαθμό, να εμπλουτίσουμε το modus operandi μας, και δη σε ό,τι αφορά τα μοντέλα συνεργασίας ευέλικτων ομάδων (agile teams).  Επιπλέον, μια σειρά από θέματα περί της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, αναδύθηκαν δυναμικά στο προσκήνιο, αναγκάζοντάς μας να φροντίζουμε έτι περαιτέρω για ενισχυμένη ασφάλεια.

Εξαιρετικά πολύτιμο αποδείχτηκε το γεγονός ότι ελάχιστα πριν ξεσπάσει η πανδημία, πέρυσι, είχαμε ολοκληρώσει την 2η φάση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, ενώ ενόσω διαρκεί το «νέο καθεστώς κανονικότητας» διεθνώς, προχωρήσαμε στην υλοποίηση της τρίτης φάσης του συνολικότερου αντίστοιχου σχεδιασμού μας. Μάλιστα, το εν λόγω, τελευταίο στάδιο του ψηφιακού μας μετασχηματισμού ήταν το πλέον επιδραστικό, ωθώντας μας στην συνολική υιοθέτηση νέας δομής και ενός ευέλικτου (agile) τρόπου λειτουργίας.

Πλέον, στην Interamerican, ο τομέας της πληροφορικής εκτείνεται σε δύο διαστάσεις: Σε αυτήν που διατρέχει «οριζόντια» ολόκληρο τον οργανισμό και στην «κάθετη». Τα στελέχη πληροφορικής συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες εργασίας παντού εντός των κόλπων της εταιρείας. Κατ’ επέκταση, το ΙΤ ενυπάρχει και λειτουργεί εντός των business units της Interamerican, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην συν-επεξεργασία και συν-διαμόρφωση νέων στρατηγικών, πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει στην αγορά ο ίδιος ο οργανισμός. Στοιχεία, τα οποία μας βοήθησαν σημαντικά να υπερβούμε και δη αποτελεσματικά, όσο και δημιουργικά τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημική κρίση.

Για το κοντινό μέλλον, σχεδιάζουμε τις επενδύσεις μας εστιάζοντας σε δύο τομείς που θεωρούμε πως θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της ίδιας της αγοράς στην οποία και δραστηριοποιούμαστε. Ο πρώτος σχετίζεται με την συνολική αρχιτεκτονική στην οποία θα προσαρμοστούν οι τεχνολογίες μας, εντάσσοντάς τις με λειτουργικό τρόπο ώστε από την μια πλευρά να υποστηρίζουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του οργανισμού και από την άλλη να διευκολύνουν την αλλαγή τους επιδεικνύοντας υψηλή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για μια συνολική προσέγγιση, όχι για μεμονωμένες τεχνολογικές λύσεις. Ταυτόχρονα, η προσοχή μας είναι στραμμένη στις τεχνολογίες δεδομένων, αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης.
Ο δεύτερος, είναι ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε ώστε να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των στελεχών πληροφορικής του οργανισμού, καθώς εκτιμούμε πως τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, το διανοητικό κεφάλαιο στον τομέα της πληροφορικής, θα παίξει πρωτεύοντα αν όχι καθοριστικό ρόλο.

Δημήτρης Βαλινδράς, VP IT Southeastern Europe, Delhaize Group
Η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέδρασε με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουν οι προτεραιότητες που είχαμε νωρίτερα. Απλά, οι συνθήκες και οι ανάγκες που αναδύθηκαν μας ανάγκασαν να προβούμε σε ένα reshuffling, επανατοποθετώντας τις προτεραιότητες στην ατζέντα με τα άμεσα “to do” μας.
Για παράδειγμα, ως μια από τις βασικές προτεραιότητές μας θέσαμε την επιτυχή υλοποίηση αναφορικά με την εγκατάσταση και διαχείριση της επαγγελματικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Microsoft Teams, αντικαθιστώντας το Skype for Business. Κίνηση, την οποία προγραμματίζαμε μεν, αλλά για 1-2 τρίμηνα αργότερα. Ωστόσο, απαιτούνταν -πλέον- σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα στελέχη της εταιρείας να είναι σε θέση να συνεργάζονται ομαδικά, να ανταλλάσσουν αρχεία, να αξιοποιούν κοινά εργαλεία και να επεξεργάζονται εμπιστευτικές πληροφορίες, διαμορφώνοντας ανάλογα το περιεχόμενο που έπρεπε να προωθήσουν προς άλλους. Φτάσαμε στο σημείο να πραγματοποιούμε management team meetings μέσω του Microsoft Teams με την e-νεργό συμμετοχή 200 στελεχών που βρίσκονταν σε ολόκληρη την χώρα. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των στελεχών του Delhaize Group εργάζονταν απομακρυσμένα, από το σπίτι, μας οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της χρήσης του One Drive. Η πανδημική κρίση επέδρασε ως ένα βαθμό στην επιβράδυνση του ρυθμού εισαγωγής -ουσιαστικά- τεχνολογικών λύσεων στα φυσικά καταστήματα, όπως λ.χ. ψηφιακών info-kiosks, σημεία self-checkout, ηλεκτρονικές ετικέτες κ.ά. Ωστόσο, σε κάθε «άνοιγμα» χρόνου που καταφέρναμε να βρούμε, επιχειρούσαμε να το αξιοποιήσουμε, ενώ συνεχίζουμε στο σχετικό πλάνο που έχουμε εκπονήσει για την ευρύτερη προσθήκη λύσεων εντός των καταστημάτων. Πάντοτε, έχοντας ως γνώμονα αυτό να γίνεται με τρόπο ώστε η τεχνολογία να είναι παρούσα και να βοηθά αποτελεσματικά τους πελάτες, δίχως να είναι «κραυγαλέα».

Ένα κεφάλαιο που αναδύθηκε δυναμικά κατά την διάρκεια των τελευταίων αρκετών μηνών σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο φυσικά είχαμε εντάξει από καιρό στους σχεδιασμούς μας αναπτύσσοντας και σχετικό dark store, υπό την ονομασία Home shop center. Ωστόσο, τα στοιχεία της εγχώριας αγοράς δεν ήταν τέτοια που να καταδεικνύουν πως προμηνύοταν σημαντική “στροφή” προς την πορεία υιοθέτησης του online shopping και δη στον τομέα των groceries. Κάτι, φυσικά που μεταβλήθηκε σε εντυπωσιακό βαθμό κατά την επιβολή της πρώτης καραντίνας, τον Μάρτιο του 2020. Προβήκαμε σε optimize του e-καταστήματός μας, αναπτύξαμε την λογική των hubs, υπό την μορφή μεγάλων καταστημάτων στα οποία προετοιμάζονταν και αποστέλλονταν οι ηλεκτρονικές παραγγελίες προς τους πελάτες, σε σημείο τέτοιο ώστε σήμερα περί τα 60 hubs να εξυπηρετούν πανελλαδικά τους πελάτες μας, έχοντας σε μερικούς μήνες ήδη υπερβεί το 90% του αρχικού capacity. Μέγεθος, που είχαμε εκτιμήσει να σημειώσουμε εντός της προσεχούς διετίας…

Μάλιστα, πειραματιζόμαστε επί καθημερινής βάσης προκειμένου να κατασταλάξουμε σε εκείνα τα μοντέλα που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας.
Στα πλάνα μας, παράλληλα, βρίσκεται η ενίσχυση του mobile application μας ώστε να είναι περισσότερο seamless, αλλά και η ανάπτυξη της κάρτας πιστότητας που διαθέτουμε προκειμένου να ψηφιοποιηθεί περαιτέρω ώστε με τον πλούτο των δεδομένων που προκύπτουν να είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε προσωποποιημένες επιλογές και προσφορές προς τους πελάτες. Πάντοτε αναζητώντας κάτι το διαφορετικό για τους τελευταίους, που θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό. Διαδικασία που προγραμματίζουμε για το τέλος του τρέχοντος έτους μέχρι το α’ τρίμηνο του 2022.

Βρισκόμαστε στην διαδικασία κατά την οποία εξετάζουμε την εισαγωγή στα καταστήματα μας ενός συστήματος αυτόματης τροφοδοσίας, όπου με βάση τα δεδομένα που θα προκύπτουν από κάθε σημείο ξεχωριστά θα τοποθετούμε τα προϊόντα δίχως να απαιτείται ο υπεύθυνος να κάνει αναπλήρωση του αποθέματος.
Τέλος, εν εξελίξει βρίσκεται και ένα έργο αξιοποίησης τεχνολογίας ΙοΤ για την ανίχνευση του ακολουθούμενου consumer journey στο φυσικό κατάστημα.

Γιάννης Παπίδης, Chief Technology Officer, Dixons South-East Europe
Όταν ενέσκηψε χρονικά η πανδημία, είχαμε την τύχη να έχουμε προχωρήσει σημαντικά στην διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, γεγονός που μας επέτρεψε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στα διαρκώς μεταβαλλόμενα, όσο και καινούρια δεδομένα που έκαναν την εμφάνισή τους με ταχύτητα και ένταση στο εγχώριο επιχειρηματικό τοπίο.
Πέρα από το ζήτημα των τεχνολογικών μας υποδομών, καίριας σημασίας αναδείχτηκε η αλλαγή στο συνολικότερο λειτουργικό μας μοντέλο, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε ένα smooth transition στην ψηφιακή διάσταση του επιχειρείν, το οποίο αναδείχτηκε ευρέως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ελέω των πολλαπλών όσο και πολυήμερων απαγορεύσεων στην κυκλοφορία, αλλά και του επί μακρόν αποκλεισμού της επισκεψιμότητας στα φυσικά καταστήματα. Καταφέραμε, μάλιστα, ο τζίρος μας να κινείται σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τον περυσινό, παρότι έχουμε βιώσει έναν πεντάμηνο αποκλεισμό λειτουργίας.

Πολύτιμο στήριγμα σε αυτή την διαδικασία ήταν -δίχως άλλο- η cloud στρατηγική μας, καθώς «ανεβάσαμε» κάθε τι σε Microsoft Azure, επιτυγχάνοντας άμεση κλιμάκωση της υποδομής μας.
Σήμερα, πλέον, στην Dixons, η προτεραιότητα καθορίζεται από το business value που συνοδεύει ένα project, μια δράση ή μια εν γένει στρατηγική κίνηση.
Επιπροσθέτως, καθώς πιστεύουμε πως οι ψηφιακές ικανότητες αφορούν όλους, δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων δυνατοτήτων που έχουν τα στελέχη μας ομάδων, εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας ακόμη και στην συγγραφή κώδικα.

Στα άμεσα σχέδιά μας εντάσσεται η πλήρης μετάπτωση του συνόλου των υποδομών και λειτουργιών μας στο cloud, η αλλαγή του application stack μεταβαίνοντας σε Dynamics, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές υλοποιήσεις επιμέρους τμημάτων του business μας, όπως λ.χ. τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση των πελατών, το personalization stack και την 360ο προσέγγιση του πελάτη.

Ένας ακόμη τομέας που προγραμματίζουμε σημαντικές επενδύσεις αφορά στα logistics, προκειμένου να ενισχύσουμε το capacity μας, καθώς διαβλέπουμε πως η σημασία του ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται σταδιακά. Κτίζουμε, ουσιαστικά ένα καινούριο logistics center, το οποίο θα είναι αυτοματοποιήμενο, αξιοποιώντας την ρομποτική και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, ακόμη και στο επίπεδο του λογισμικού που θα το υποστηρίζει.

Τέλος, δεν σας κρύβω πως ενδεχομένως το μεγαλύτερο milestone μας είναι η απόσυρση των παλαιών τεχνολογικών υποδομών, όπου υπάρχουν ακόμη στους κόλπους του οργανισμού μας.
Πρωτίστως σε επίπεδο συστημάτων λογισμικού, όπως λ.χ. η μετάπτωση από το παλαιό ERP στο SAP, η ισχυροποίηση και ολοκλήρωση της omnichannel στρατηγικής μας, δια μέσω της επέκτασης της εμπορικής λύσης WebSphere Commerce της HCL και στα καταστήματα, καθώς σήμερα ήδη λειτουργεί για το site μας. Διαδικασίες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους και θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πράξη ένα clean start.

Γιάννης Τσαβδαρίδης, CIO, CDO and Digital Transformation Manager, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Η πανδημία αν μη τι άλλο, επέδρασε ως μια πρόσθετη συνθήκη σκέψης, αναζήτησης και ικανοποίησης νέων δεδομένων που εισήλθαν στην αγορά και εν πολλοίς θα παραμείνουν.
Αυτούσια είτε με μικρές παραλλαγές. Για παράδειγμα, οι ασφαλείς όσο και ανέπαφες συναλλαγές, η απομακρυσμένη λειτουργία, το convenience σε όρους χρηστικότητας και λειτουργίας δίχως χρονικά όρια κ.ο.κ.
Υπό αυτό το πρίσμα, λ.χ. ήδη εξετάζουμε τη διαδικασία δημιουργίας και αποστολής ενός ειδικού barcode στην συσκευή κινητού τηλεφώνου του πελάτη μας, μέσω του οποίου ο τελευταίος δεν θα χρειάζεται να κάνει χρήση της cash card του όταν επισκέπτεται ένα ΑΤΜ λ.χ. για να πραγματοποιήσει μια ανάληψη, αλλά απλά θα «σκανάρεται» στην οθόνη του κινητού το barcode και θα λαμβάνει αυτομάτως το ποσό από το αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων.
Επίσης, λίγο πριν ενσκήψει η πανδημική κρίση, είχαμε προχωρήσει σημαντικά στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόματων σημείων πληρωμών (APS) εντός των καταστημάτων μας, τα οποία σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε μόνοι μας.

Μπορεί να ηχεί ως οξύμωρο, εντούτοις όμως η πανδημία «βοήθησε» στην εμπέδωση μιας περισσότερο «επαγγελματικής» εταιρικής κουλτούρας, στην οποία η τεχνολογία αρχίζει να κατέχει περισσότερο βαρύνουσα σημασία εν συγκρίσει με πρωτύτερα.
Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα τα στελέχη της τράπεζας να έρχονται με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να απλοποιήσουμε διαδικασίες, να ψηφιοποιήσουμε λειτουργίες και να κάνουμε πιο «έξυπνη» την καθημερινή τους πρακτική.

Εξάλλου, έχοντας λανσάρει προ ετών πρωτοβουλίες όπως λ.χ. το video banking και το τηλε-ραντεβού, πρωτοπορώντας σημαντικά και σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, η νέα πραγματικότητα ήρθε για να εξελίξει έτι περαιτέρω την δημιουργικότητά μας. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στο μέσον σημαντικών αποφάσεων και εξελίξεων που αφορούν σε μια σειρά από καίρια τεχνολογικά ζητήματα της τράπεζας, τα οποία θα συμβάλουν στην μορφοποίηση του μελλοντικού της αποτυπώματος στον κλάδο.
Συγκεκριμένα, αλλάζουμε core, mobile και e-banking, προβαίνουμε σε data lost prevention και κρυπτογράφηση αρχείων και e-mail, δημιουργούμε το εναλλακτικό data center μας στην ΙΒΜ, προχωράμε στην επιλογή και εγκατάσταση λύσης διαχείρισης εγγράφων (document management), ενώ θα συνδεθούμε και με το Security Operation Center (SOC) της Netbull για την ολοκληρωμένη προστασία κυβερνοασφάλειας της τράπεζας, καθώς αυτό εξελίσσεται -πλέον- σε Κέντρο Ασφάλειας με Νοημοσύνη (Security Intelligence Center – SIC).
Ένα SIC έχει προσέγγιση πρόληψης και αντιμετωπίζει ένα περιστατικό ως ευκαιρία εμπλουτισμού της γνώσης ως απόρροια των χαρακτηριστικών μιας κυβερνοεπίθεσης, προκειμένου να οικοδομηθεί ένα πιο αμυντικό, όσο και ανθεκτικό σύστημα.

Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 27001, ώστε συνολικά στα τέλη του καλοκαιριού με αρχές του φθινοπώρου να έχουμε ολοκληρώσει μια σειρά από τεχνολογικές διαδικασίες και έργα, τα οποία θα μας επιτρέπουν να έχουμε δομήσει μια εντελώς «καινούρια» τράπεζα, αλλάζοντας «επίπεδο».
Επιπροσθέτως, αναπτύσσουμε APIs καθώς βρισκόμαστε σε προχωρημένες επαφές προκειμένου να συνάψουμε συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς «παίκτες»-ιδρύματα πληρωμών οι οποίες ζήτησαν να συνδεθούν μαζί μας και να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, η οποία και θα λειτουργεί ως clearing house.

Ηλίας Κυριακάκης, CIO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Grecotel S.A.
Πριν την πανδημία, στον κλάδο της φιλοξενίας, αρκετοί ξενοδόχοι βρισκόταν ακόμη στην αρχή της προσπάθειας εφαρμογής διαδικασιών digital transformation.
Όσο για τα κύρια πεδία στα οποία επένδυε ο κλάδος της φιλοξενίας πριν την πανδημία ήταν η μετάβαση στο Cloud ή σε υβριδικά περιβάλλοντα, η επέκταση και δημιουργία υποδομών για τα δωμάτια των ξενοδοχείων τους, όπως λ.χ. FTTR, WiFi 5/6, Digital rooms κ.ά., η μηχανογραφική υποστήριξη των ξενοδοχείων, των πωλήσεων και του Marketing με την χρήση μεθόδων digital marketing, εισαγωγή CRM, Data Warehouse systems, Data Lakes κ.ά., καθώς επίσης η ψηφιοποίηση και μηχανογραφική υποστήριξη του visitor’s journey από την στιγμή του κλεισίματος ενός δωματίου, μέχρι την αναχώρηση από το ξενοδοχείο, με ειδικευμένα apps και Guest Portals που παρείχαν διαφόρων τύπων services στους επισκέπτες.

Μετά την έναρξη της πανδημίας η προσοχή στράφηκε προς την ανέπαφη υποδοχή, εξυπηρέτηση κατά την παραμονή και την ανέπαφη υποστήριξη της αναχώρησης του επισκέπτη.
Τα συστήματα που αναπτύχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ στον κλάδο της φιλοξενίας, αφορούσαν το pre check-in, την ανέπαφη υποδοχή που εξασφαλίζεται συνήθως και με τη χρήση της συσκευής του επισκέπτη (BYOD), την «αυτόματη» παροχή δωματίων, τη διαχείριση προσωπικών καθισμάτων και ξαπλωστρών στην παραλία και το ανέπαφο reservation των τραπεζιών στα εστιατόρια των ξενοδοχείων. Αναπτύχθηκαν, επίσης, εφαρμογές για τη διαχείριση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ίσχυσαν έκτοτε, και για το ανέπαφο check out.

Εκτιμώ πως κατά την προσεχή διετία θα επιταχυνθεί η «στροφή» προς το Cloud και γενικότερα προς τα υβριδικά περιβάλλοντα, ενώ οι ξενοδοχειακοί όμιλοι θα συμπληρώσουν το puzzle του «ανέπαφου οτιδήποτε» και της εργασίας από απόσταση με την υιοθέτηση ανάλογων συστημάτων, τεχνολογιών και εφαρμογών.
Σε επόμενη, μετά την πανδημία φάση, θα υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai), Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) και ΙΟΤ (Internet Of Things), που βρίσκουν σιγά σιγά το δρόμο τους προς την εμπορική εκμετάλλευση και αξιοποίηση σε μεγάλη κλίμακα, στην καθημερινότητα μας.

Βασίλης Μπάρμπας, IT Manager Bluegr Hotels and Resorts
Αναμφίβολα, ο ξενοδοχειακός κλάδος επλήγη άμεσα, όσο και σημαντικά από την έλευση της πανδημίας. Ο Όμιλος Blue gr διαθέτει τρία resorts στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και το ξενοδοχείο Life Gallery στην Εκάλη και συνήθως η χρονική περίοδος του φθινοπώρου και του χειμώνα ήταν συνυφασμένη με τις εργασίες προετοιμασίας για την ερχόμενη τουριστική σεζόν.
Τότε, συνήθως «τρέχαμε» τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων έργων, την ανάπτυξη υπηρεσιών, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις κ.ο.κ.
Προκειμένου η άνοιξη να μας έβρισκε έτοιμους. Δεδομένα, που μεταβλήθηκαν άρδην εδώ και τουλάχιστον ένα έτος, ελέω της κρίσης του κορωνοϊού.
Πλέον, η καθημερινότητα του ΙΤ τμήματος εξαντλείται εν πολλοίς στο service delivery του συνόλου των υπηρεσιών, στο security, στο GDPR, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε μπορεί να ενταχθεί σε μια λογική εξυπηρέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού (λ.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακές υπογραφές, mind data, μεταφορά ορισμένων υπηρεσιών στο cloud κ.ά.). Πρόσφατα ολοκληρώσαμε την μετάβαση καινούριων, επόμενης γενιάς, firewalls σε cloud περιβάλλον, αλλά και την μετάβαση σε υπηρεσίες Power BI και CRM Microsoft Dynamics, ενώ αναπτύξαμε Security Operation Center (SOC) με λειτουργία 24×7. Κινήσεις, που αφενός μεν καταδεικνύουν την προσήλωση του οργανισμού στην υιοθέτηση κάθε τεχνολογικής καινοτομίας που θα του διασφαλίσει την διαφοροποιημένη παρουσία στην αγορά, και αφετέρου δε πως αντιλαμβάνεται πλήρως την σημασία της πληροφορικής στην σύγχρονη μετεξέλιξη και φείδεται κόστους προκειμένου να την ενισχύσει. Σε επόμενο χρονικό διάστημα θα μας ενδιέφερε η μαζική αλλαγή του εξοπλισμού στα 3 resorts στην Κρήτη, τόσο σε επίπεδο τερματικού εξοπλισμού (λ.χ. desktop, laptop, servers, switches), όσο και ασύρματης διασύνδεσης WiFi προκειμένου να πετύχουμε καλύτερο segmentation, πιο αξιοποιήσιμα analytics, και φυσικά τα δεδομένα που θα προκύπτουν να «κουμπώνουν» με το CRM σύστημά μας. Κάτι αντίστοιχο έχουμε κάνει στο ξενοδοχείο Life Gallery. Διαδικασία, που θα εμπλέκει διεθνώς αναγνωρισμένα brands σε μορφή leasing ή financial services agreement και θα συμπεριλαμβάνει συμβόλαια υποστήριξης και συντήρησης, ενώ σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα θα προβαίνουμε στην αλλαγή του εξοπλισμού.
Επίσης, απώτερος σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να ενοποιήσουμε σε μια πλατφόρμα το σύνολο της πληροφορίας που απορρέει, αναδύεται είτε διακινείται μέσω των συστημάτων μας (Power BI, CRM, PMS, POS, WiFi, το device management του πελάτη), προκειμένου να διαμοιράζεται και να αξιοποιείται αποτελεσματικά από τους stakeholders.

Δρ. Ματθαίος Μαχαίρας, CIO Metrostar Management Corporation
Η δυναμική που εμπεριέχει η εξ’ αποστάσεως εργασία δεν αποτέλεσε κάτι το νέο για τον τομέα της εμπορικής
ναυτιλίας, καθώς εκ της φύσεως της λειτουργίας της και της ύπαρξης πλοίων και πληρωμάτων, είναι συνηθισμένη σε αυτού του είδους τη λειτουργία. Την ίδια στιγμή, μόλις είχαμε ολοκληρώσει ένα σύστημα workflow σχετικά με τα τιμολόγια, οπότε επιταχύνθηκε η διαδικασία της ψηφιακής έκδοσης και διαχείρισης τιμολογίων, επιτρέποντας κατ’ επέκταση την εξ’ αποστάσεως παροχή εγκρίσεων, πραγματοποίησης πληρωμών κ.ο.κ.

Στα ενδιαφέροντά μας βρίσκεται ο τομέας της ΙΤ ασφάλειας, καθώς η ψηφιακή «έκρηξη» ενέχει ευκαιρίες, μα και κινδύνους, ενώ εξαιτίας του γεγονότος ότι τα καράβια μας συνήθως ναυπηγούνται στην Ασία (σε Κίνα και Νότιο Κορέα) σε συνάρτηση με τις απαγορεύσεις μετακινήσεων και τις πολυήμερες αναγκαστικές καραντίνες γεννάται ένα ζήτημα το πώς θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες επιθεωρήσεις, ακόμη και την διαδικασία παραλαβής του σκάφους.
Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζουμε την υιοθέτηση και χρήση remote inspections μέσω της αξιοποίησης “έξυπνων” γυαλιών, τα οποία με την σειρά τους προσφέρουν live εικόνα στα αρμόδια επιφορτισμένα στελέχη που βρίσκονται στα γραφεία τους. Η μεγάλη πρόκληση που προκύπτει είναι με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το επιθυμητό touch, ευρισκόμενοι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά!

Επιπροσθέτως, έναν τομέα που εξετάζουμε δυναμικά είναι αυτός των Internet of Things (IoT), σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από επιμέρους αισθητήρες οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι στα πλοία. Καίριο ρόλο θα παίξουν τα analytics.
Στα οφέλη που αποκομίσαμε εντάσσεται αναμφίβολα η ενίσχυση της σημασίας και της θέσης του ΙΤ στους ναυτιλιακούς οργανισμούς, καθώς αποδείξαμε στην πράξη την χρηστικότητα της λειτουργίας του.
Και δη σε ότι αφορά σε τεχνολογικά μεν ζητήματα, στρατηγικής σημασίας δε, που εν μέσω πανδημίας λάμβανε ακόμη πιο δραματικούς τόνους.
Πλέον, η άποψη του ΙΤ «ακούγεται» δυνατά στις ναυτιλιακές, σε σημείο τέτοιο που να προσμετράται το business impact σε κάθε σχετική απόφαση.