Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις εταιρείες Hipac, CPI, Technicomer, Tεχνολογική Συστημάτων Μηχανοργάνωσης, Χρήστος Παπαδάκης & ΣΙΑ ΟΕ , Anima και Cosmos Business Systems την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα στην εταιρεία Hipac κατακύρωσε την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Διοικητικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου, laptops Διοικητικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου και σταθμών εργασίας (αντί του συνολικού ποσού των 180.432 ευρώ, με ΦΠΑ), στη CPI την προμήθεια σαρωτών φύλλου Α4 υψηλής ταχύτητας (αντί του ποσού των 7.187 ευρώ, με ΦΠΑ), στην Technicomer την προμήθεια υπολογιστών εργαστηρίων Πανεπιστημίου (αντί του ποσού των 5.828 ευρώ), στην Tεχνολογική Συστημάτων Μηχανοργάνωσης την προμήθεια projectors (αντί του ποσού των 43.105 ευρώ), στη Χρήστος Παπαδάκης & ΣΙΑ ΟΕ την προμήθεια 3D Printer εκτύπωσης συνθέτων υλικών ίνας carbon, glass, kevlar και 3D σαρωτή μικρών και μεγάλων διαστάσεων αντικειμένων (αντί του συ νολικού ποσού των 33.480 ευρώ) και στην Anima την προμήθεια 3D εκτυπωτή Laser Sintering εκτύπωσης ελαστομερών υλικών, 3D εκτυπωτή τεχνολογίας στερεολιθογραφίας (SLA) και 3D εκτυπωτή, διπλής κεφαλής και θερμαινόμενης πλατφόρμας, εκτύπωσης πλαστικών αντικειμένων (αντί του συνολικού ποσού των 33.249 ευρώ, με ΦΠΑ).

Τέλος, στην Cosmos Business Systems κατακύρωσε την προμήθεια συσκευής φιλοξενίας (cabinet) εξυπηρετητών τύπου blade για τουλάχιστον έξι servers και την προμήθεια servers τύπου blade (αντί του συνολικού ποσού των 39.060 ευρώ, με ΦΠΑ).