Οι mobile εργαζόμενοι στις Η.Π.Α. θα συνεχίσουν αν αυξάνονται με σταθερούς ρυθμούς τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας U.S. Mobile Worker Forecast, 2015-2020 της IDC, που προβλέπει ότι το 2020 οι mobile εργαζόμενοι θα αγγίξουν τα 105,4 εκατ. από 96,2 εκατ. το 2015, ενώ θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα ? (72,3%) του συνολικού εργατικού δυναμικού των Η.Π.Α.

Οι βασικοί λόγοι της αύξησης αυτής περιλαμβάνουν τις όλο και πιο προσιτές τιμές των smartphone και tablets σε συνδυασμό με την αυξημένη αποδοχή των εταιρικών προγραμμάτων bring your own device (BYOD). Επιπλέον, οι καινοτομίες στη mobile τεχνολογία, όπως οι βιομετρικές μετρήσεις, τα wearables, τα near-field communications (NFC) και το augmented reality παρέχουν στους εργαζόμενους να νέους τρόπους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ενισχύοντας τις επικοινωνίες τους και τις επιχειρησιακές ροές εργασίας. Η έρευνα καταδεικνύει, επίσης, οι κλάδοι της παραγωγής, των κατασκευών, της λιανικής και της υγείας είναι αυτοί με τους περισσότερους mobile εργαζόμενους, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω σε σχέση με άλλες αγορές, όσον αφορά στον «πληθυσμό» των mobile εργαζομένων τους.