Τουλάχιστον 300 εκατ. χρήστες smartphones θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία 5G μέχρι τα τέλη του 2021, σύμφωνα με νέα έκθεση του ConsumerLab της Ericsson. Πάντως, ενώ οι 4 στους 10 χρήστες σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τις συνδρομές ή τις συσκευές τους σε 5G, παγκοσμίως, μόνο οι μισοί από αυτούς θα το κάνουν το 2021 και οι υπόλοιποι το 2022. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης πώς το 5G έχει ήδη αρχίσει να πυροδοτεί νέες συμπεριφορές χρήσης.

Εκτός από τη μείωση της χρήσης Wi-Fi, οι χρήστες που υιοθετούν πρώιμα το 5G ξοδεύουν επίσης κατά μέσο όρο δύο ώρες περισσότερο σε παιχνίδια που χρησιμοποιούν το cloud και μία ώρα περισσότερο σε εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) την εβδομάδα σε σύγκριση με τους χρήστες 4G. Ωστόσο, ενώ οι χρήστες του 5G είναι ικανοποιημένοι με την ταχύτητα, περίπου το 70 τοις εκατό είναι δυσαρεστημένοι με τη διαθεσιμότητα καινοτόμων υπηρεσιών και νέων εφαρμογών. Οι καταναλωτές δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν 20-30% περισσότερο για πακέτα 5G που συνδυάζονται με περιπτώσεις χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών.