Στην Pansystems και τη Globo Technologies κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών εξαρτημάτων για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Algosystems.