Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μια από τις σταθερά ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ωθούμενη από τις ανάγκες που υπάρχουν για ταχύτερες, απλούστερες και οικονομικότερες τιμολογήσεις. Υποστηρίζεται τόσο από την ευρωπαϊκή (EU Directive 2001/115/EC), όσο και από την ελληνική νομοθεσία (από το 2006, σύμφωνα με το ΠΟΛ 1049/21-3-2006).

To πόσο σημαντική είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ποσό που μπορεί να εξοικονομηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να αγγίξει τα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής της (σύμφωνα με τον ΣΕΒ). Συν τις άλλοις, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της φοροδιαφυγής, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, ενώ τα οφέλη που φέρνει είναι μεγάλα ακόμα και στην περίπτωση που υιοθετηθεί από μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα, δε, με διεθνείς μελέτες, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί το σημείο κλειδί για τη μεταμόρφωση των Οικονομικών Διευθύνσεων σε ένα αποτελεσματικό τμήμα που θα δίνει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Το πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν είναι μόνο η μείωση του κόστους. Αν εφαρμοστεί σωστά θα μπορούσε να τονώσει το ενδιαφέρον για τις online υπηρεσίες και να βοηθήσει παράλληλα στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Paperless Connect
Τις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έρχεται να καλύψει η υπηρεσία Paperless Connect. Η Paperless Connect (www.paperless-connect.gr) αποτελεί μια online υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης που εκτελείται μέσω του Web και η οποία αναπτύσσεται ραγδαία με τη σύμπραξη πέντε εταιρειών, κορυφαίων στον τομέα δραστηριοποίησής τους, προωθώντας τα καινοτόμα και μοναδικά χαρακτηριστικά της.

Στους πέντε συνεργάτες περιλαμβάνονται το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις εταιρειών που απευθύνονται στη διεθνή κοινότητα, η Business Exchanges της Eurobank, η οποία προέρχεται από τον τραπεζικό τομέα, η CPI με τις φορολογικές μηχανές και εκτυπωτές να αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες δραστηριοποίησής της, η Unisystems που καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σημαντικών οργανισμών του Δημόσιου τομέα καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και, τέλος, η Impact, ένας από τους πλέον καταξιωμένους e-business provider στην Ελλάδα.

Βασισμένη στην εμπειρία, στην τεχνική υπεροχή και στο μεγάλο πελατολόγιο της Impact, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών από το 2002 και αξιοποιώντας τη νομοθεσία του 2006, με την οποία νομιμοποιούνταν η άυλη ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών, η υπηρεσία Paperless Connect αναπτύχθηκε μετά από διαρκή έρευνα, προσφέροντας σε κάθε εταιρεία σήμερα τα σημαντικά οφέλη και τις ευκολίες της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


Τα οφέλη
Η υπηρεσία Paperless Connect αποτελεί το συνδετικό ιστό μιας κοινότητας από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, απαλλάσσοντας τις από τις κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την παραδοσιακή τιμολόγηση, προσφέροντας σημαντικά οφέλη όπως:

 • Μεγάλη μείωση των λειτουργικών εξόδων τιμολόγησης, λόγω της εξοικονόμησης χαρτιού (από 4-7 ευρώ ανά χάρτινο τιμολόγιο σε λιγότερο από 1 ευρώ στο ηλεκτρονικό), απλοποίησης διαδικασιών και εξοικονόμησης εργατοωρών.
 • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, καθώς με την Paperless Connect η διαδικασία της τιμολόγησης (από την έκδοση ενός τιμολογίου μέχρι και την αποστολή του) ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό – σε αντίθεση με την παραδοσιακή, όπου ο χρόνος ολοκλήρωσης της είναι πολύ μεγαλύτερος.
 • Αξιοποίηση σημαντικών δυνατοτήτων που δεν παρέχονται ούτε με την παραδοσιακή τιμολόγηση, ούτε με την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω email, όπως εγγυημένη παραλαβή (αυτόματη ενημέρωση για νέα τιμολόγια), αποδεικτικό παραλαβής τιμολογίων και αυτοματοποιημένες αναφορές σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής τιμολογίων
 • Προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη διακίνηση των τιμολογίων, με πρωτόκολλα επικοινωνίας ίδια με αυτά του e-banking. Αλλωστε, χρήστες και ένθερμοι υποστηρικτές της υπηρεσίας είναι εταιρείες ιδιαίτερα απαιτητικές στην ασφάλεια, όπως είναι οι τράπεζες και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • Ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των επιχειρήσεων (εταιρική κοινωνική ευθύνη), καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών του CO2 και στην προστασία των δασών.
 • Πλήρης έλεγχος τόσο της διαδικασίας της τιμολόγησης, όσο και της διασύνδεσης με άλλες επιχειρήσεις, καθώς η υπηρεσία διαθέτει μια “Do it yourself” λογική.
 • Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως είναι, για παράδειγμα, η αυτόματη καταχώρηση πληροφοριών των τιμολογίων στα εμπορολογιστικά συστήματα, με παράλληλη διενέργεια αυτοματοποιημένων ελέγχων, η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους κ.λπ.
 • Επιπλέον, ένα ακόμα ατού της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής από τους πελάτες της εκάστοτε εταιρείας, αφού πέραν από τη συγκατάθεση τους (προφορική, γραπτή ή και σιωπηρή), το μοναδικό που χρειάζονται για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι απλά ένας υπολογιστής και μια σύνδεση στο Internet.
 • Απλή εγκατάσταση, μεγάλη αποδοχή Η ενσωμάτωση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή μιας επιχείρησης γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα, μέσω της εγκατάστασης ενός απλού λογισμικού που παρέχει η Impact. Μέσω αυτού του λογισμικού μια εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα τιμολόγια της, αλλά και να τα στέλνει ηλεκτρονικά με διάφορους τρόπους στους πελάτες και συνεργάτες της (για παράδειγμα, μέσω της ασφαλής υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Impact, μέσω email και άλλων αυτόματων μηχανισμών).
 • Η υπηρεσία Paperless Connect αποτελεί την πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ενώ τη χρησιμοποιούν άμεσα ή έμμεσα 7.000 επιχειρήσεις από το 2008. Με βασικό χαρακτηριστικό τη συνεχή εξέλιξη και την εφαρμογή σε όλο και περισσότερους κλάδους της αγοράς, η υπηρεσία Paperless Connect καινοτομεί για ακόμα μια φορά, αφού πλέον είναι στη δεύτερη γενιά της και συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τον χαρακτήρα ενός site εταιρικής δικτύωσης.
 • Δεν αποτελεί απλά μια ακόμα υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αλλά το συνδετικό κρίκο σε μια κοινότητα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Την εύκολη εύρεση πελατών ή προμηθευτών που διακινούν, ήδη, ηλεκτρονικά τιμολόγια, την εύκολη και γρήγορη διασύνδεση πελατών ή προμηθευτών και την εύκολη εφαρμογή την ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ συνεργατών, μέσω ενός φιλικού και αξιόπιστου περιβάλλοντος διαχείρισης που παρέχει ασφάλεια και διαφάνεια.
 • Επιπλέον, η “Do it yourself” λογική που χαρακτηρίζει την πλατφόρμα, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν τον πλήρη έλεγχο, τόσο στη διαδικασία της τιμολόγησης, όσο και στη διασύνδεση της με άλλες επιχειρήσεις. Η υπηρεσία Paperless Connect ακολουθεί τις σύγχρονες ανάγκες της αγορές, είναι απόλυτα συμβατή και επικαιροποιημένη με την ελληνική νομοθεσία, δίνοντας απλά, εύκολα και με ασφάλεια τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να διακινούν τα παραστατικά τους ηλεκτρονικά.
 • Επειδή η νομοθεσία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλάζει συχνά και εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των απαιτήσεων της αγοράς, για να μην «χαθεί» κανείς σε αυτή τη νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, καθώς και η αναγνωσιμότητά του. Ουσιαστικά, αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσει μια εταιρεία στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς προς το παρόν παραμένουν σε εφαρμογή τα όσα ισχύουν από το 2006, είναι να διαβιβάζονται και να αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά τα φορολογικά στοιχεία α,β όπως παράγονται από το φορολογικό μηχανισμό, αλλά και να αποτυπώνεται η εικόνα του τιμολογίου σε PDF.
 • Ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, απόλυτα συμβατή και επικαιροποιημένη με την ελληνική νομοθεσία, η υπηρεσία Paperless Connect επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να διακινούν τα παραστατικά τους ηλεκτρονικά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια.

Στατιστικά
– 23.480.000+ ηλεκτρονικά παραστατικά μέχρι σήμερα
– 21.680.000+ ηλεκτρονικά τιμολόγια μέχρι σήμερα
– Περισσότερες από 1.200.000 ηλεκτρονικές παραγγελίες μέχρι σήμερα
– Περισσότερες από 5.000 εταιρείες άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες μέχρι
σήμερα

Τι κερδίζω;
Ένα απτό παράδειγμα για την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προκύπτει από την υπόθεση οτι μια εταιρεία το χρόνο εκδίδει 10.000 τιμολόγια. Μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα εξοικονομήσει 40.000 ευρώ ή 1.500 εργατοώρες ή ένας τόνος εκπομπών CO2. Επιπλέον, στη ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, www.paperless-connect.gr, μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα έχετε με την εφαρμογή της υπηρεσίας, με βάση τον αριθμό των παραστατικών που ανταλλάσσετε κατά μέσο όρο κάθε μήνα.