Ο Κωνσταντίνος Τζοάννης υπέβαλε, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αναμένεται να αντικατασταθεί όταν επιλεγεί ο αντικαταστάτης του.