Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για έργο ΙΤSM και ESM. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη
1η Αυγούστου 2023, στη 13.00μμ.

Το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης/υλοποίησης υπηρεσιών και διαδικασιών ITSM & ESM, καθώς και σταδιακής μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε». είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.489.207 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE, του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ServiceNow.

θα υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διακυβέρνηση και διαχείριση του συνόλου των διαδικασιών πληροφορικής, κυρίως ΙΤ/ΙΟΤ/ΙΤ Asset & Configuration Management, Incident Management, Problem Management, Request Management και Enterprise Service Management (ESM) καθώς και των αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υλοποίησης και λειτουργιών. Για τον καθορισμό και τη λειτουργικότητα του αυτές οι δυνατότητες θα βασίζονται στα πιο πρόσφατα πρότυπα τεχνολογίας (π.χ. ITIL, Prince2, Agile). H συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 χρόνια.