Η πλειοψηφία (95%) των online Ελλήνων καταναλωτών προτιμάει τις αγορές στα ξένα e-shops, όπως καταγράφεται σε πρόσφατη έρευνα των PayPal και GfK.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό (37%) αυτών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το Internet για να λαμβάνει ηλεκτρονικές πληρωμές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, ενώ το 13% το χρησιμοποιεί για να πουλάει online προσωπικά είδη που δεν χρειάζεται. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έρευνα, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές προτιμάνε να αγοράσουν από ξένα e-shops είναι οι καλύτερες τιμές στα προϊόντα, ενώ ακολουθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα μη διαθέσιμα στη χώρα μας και η ποιότητα των προϊόντων.

Ακόμα, στις online αγορές τους οι Έλληνες προτιμάνε είδη ένδυσης (41%), καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη (31%), κοσμήματα και ρολόγια (17%), με άλλες κατηγορίες, όπως τα ψηφιακά αγαθά ή τα ταξίδια, να έχουν, επίσης, αυξημένο ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Μεγάλη σημασία δίνουν οι Έλληνες καταναλωτές και στα μεταφορικά κόστη (88%), ενώ ανάμεσα στους παράγοντες που ενισχύουν τη συχνότητα των online αγορών από το εξωτερικό περιλαμβάνονται η παροχή κουπονιών, προσφορών ή εκπτώσεων (41%) και ιστοσελίδων στην ελληνική γλώσσα (45%).

Ο, δε, τρόπος επιλογής τρόπου πληρωμές σε αυτές τις αγορές επηρεάζεται βασικά από την ταχύτητα, την ασφάλεια, την προστασία και την άνεση που τους προσφέρουν τα διασυνοριακά e-shops. Βέβαια είναι απορίας άξιον πώς αναφέρονται αυτά τα αποτελέσματα όταν οι (περισσότεροι) έλληνες online καταναλωτές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το PayPal λόγω capital controls.