Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης της PayPal (Small Business Growth in Europe) καταδεικνύουν ότι όπου και να εδρεύει μια επιχείρηση, αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, χάρη στην ψηφιακή οικονομία, τις ευκαιρίες εξαγωγών και τις online λύσεις πληρωμών.

Στην Ελλάδα, δε, μόλις το 11% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) εκμεταλλεύεται τα οφέλη των ευκαιριών που ενέχει η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών – το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που κυμαίνεται στο 17%. Το γεγονός είναι ότι το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα σε ΜμΕ όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση σε πάνω από 4,1 δισ. πελάτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι ΜμΕ που δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο εντός της ΕΕ αναπτύσσονται με τη διπλάσια τουλάχιστον ταχύτητα σε σχέση με εκείνες που περιορίζονται σε πωλήσεις αποκλειστικά και μόνο στην εγχώρια αγορά. Οι εταιρείες που κάνουν χρήση PayPal είναι πιο δραστήριες στο εξωτερικό από τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις. Σύμφωνα, τέλος, με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, στην Ελλάδα το 63,7% των εξαγωγών από ΜμΕ αφορά την ΕΕ, ενώ το 36,3% των διεθνών πωλήσεών τους καταλήγει σε χώρες εκτός ΕΕ.