Η PC Systems ανανέωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις συμβάσεις με το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας που αφορά ετήσια συντήρηση του δικτύου του νοσοκομείου, το Νοσοκομείο Παίδων Παν & Αγλαΐας Κυριακού που αφορά την ασύρματη διασύνδεση για την ανταλλαγή δεδομένων, το Νοσοκομείο Μεταξά που αφορά συντήρηση δικτύου και το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός που αφορά υπηρεσίες υποστήριξης (outsourcing).