Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της PC Systems με το από 29/06/2010 πρακτικό της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πλήρης σύνθεσης του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:
α) Κωνσταντίνος Βουρδάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος.
β) Βασίλειος Ορφανός, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
γ) Γεώργιος Λυγεράκης, μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
δ) Κωσταντίνος Καρακώστας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ε) Στυλιανός Παμιαδάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το άνω Δ.Σ. θα έχει διετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6/2012.