Η PC Systems ανακοίνωσε ότι απορρίφθηκε η συμφωνία εξυγίανσης που έχει συνάψει, σύμφωνα με τα άρθρα 106α & 106β του νόμου 3588/1997 με τη νόμιμη πλειοψηφία των πιστωτών της και η οποία είχε υποβληθεί προς επικύρωση στο αρμόδιο Δικαστήριο την 12 Ιουνίου 2013.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, ότι πρόκειται να υποβάλει έφεση κατά της απόφασης απόρριψης επικύρωσης της άνω συμφωνίας προσδοκώντας την ευδοκίμησή της.