Η Professional Computer Services AE (PCS), μέλος του Ομίλου SingularLogic, προχώρησε στην υπογραφή νέων σημαντικών έργων για Τραπεζικούς Οργανισμούς όπως:

α) Η πλήρης μηχανογράφηση της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, με την υιοθέτηση της λύσης PCS Mutual Funds, για την ημερήσια αποτίμηση του συνόλου των 26 συνολικά Α/Κ της εταιρείας με ενεργητικό που προσεγγίζει το 1.5 δις ευρώ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση και αυτού του έργου, η PCS πλέον καλύπτει σχεδόν το 100% της ελληνικής αγοράς των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, β) Υπογραφή σύμβασης για των παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων της Eurolife Ασφαλιστική, θυγατρική του ομίλου Eurobank, μέσω της λύσης PCS Asset Management. H συγκεκριμένη συμφωνία συμπεριλαμβάνει και την επέκταση της εφαρμογής για την κάλυψη των θεσμικών κανονισμών που υπαγορεύει  το θεσμικό πλαίσιο Solvency I και γ) Η υπογραφή σύμβασης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  για την προμήθεια του ολοκληρωμένου συστήματος θεματοφυλακής PCS Custody κατόπιν σχετικού διαγωνισμού.

Και στο χώρο αυτό η PCS αποτελεί έναν κυρίαρχο προμηθευτή λογισμικού έχοντας υπογράψει συμφωνίες με τους σημαντικότερους custodian στην ελληνική αγορά όπως HSBC, Bank of Cyrpus & Eurobank EFG τόσο για την Ελλάδα όσο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, αξίζει να τονιστεί η σημαντικότατη πιστοποίηση που απέκτησε πρόσφατα η εφαρμογή PCS Asset Management Dashboard από τον οργανισμό Bloomberg, μέσω τη οποίας επιτυγχάνεται η αποτίμηση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων μιας Asset Management Company σε πραγματικό χρόνο, με πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση.

Σημειώνεται ό,τι η PCS είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση, καθώς και μία από τις σαράντα συνολικά IT vendors εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.