Η ψηφιακή καινοτομία ταιριάζει στην Ελλάδα, όπως παραδέχονται όλο και περισσότεροι διεθνείς επενδυτές. Η χώρα μας θα έχει την ευκαιρία αυτό όχι μόνο να το αποδείξει, αλλά και να το καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο, τους επόμενους μήνες, όταν θα αρχίσει η ουσιαστική ένταξη των πρώτων ελληνικών Κόμβων στο νεόκοπο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHs). Στα τέλη Ιουνίου, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά στην ελληνική συμμετοχή, στο πλαίσιο της οποίας επελέγησαν τέσσερις Κόμβοι, ο οποίοι θα στηριχθούν με την ανάλογη χρηματοδότηση από τι; Βρυξέλλες, εντασσόμενοι στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Αυτοί θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme – DEP) με ποσό που αγγίζει τα 9,3 Μ€ για χρονικό διάστημα τριών ετών. Όμως, στο Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν κι άλλοι τρεις Κόμβοι (αλλά χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), καθώς έλαβαν, επίσης, τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ. Οι ελληνικοί Κόμβοι του Δικτύου θα δραστηριοποιηθούν, όπως έχουν ήδη ανακοινώσει, σε νευραλγικούς τεχνολογικούς τομείς όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, Big Data Analytics, Blockchain, κ.ά. με πεδίο εφαρμογής κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ.

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», την ανάπτυξη του δικτύου των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), βεβαίως της Κυβερνοασφάλειας, της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα.
Κάθε Κόμβος είναι αποτέλεσμα σύμπραξης πολλών φορέων και οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τόσο τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όσο και τον δημόσιο τομέα, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, τα μέλη των Κόμβων θα τις βοηθούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις ψηφιακές προκλήσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Παράλληλα, παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, αλλά και τη δυνατότητα «δοκιμών πριν από την επένδυση» (test before invest), θα βοηθούν τις εταιρείες να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιπλέον θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, πάντα με άξονα την καινοτομία, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση του εργατικού τους δυναμικού και ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Την εθνική διαδικασία προεπιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ για την τελική επιλογή συντόνισε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών, με την υποστήριξη των Γενικών Γραμματειών Έρευνας & Καινοτομίας (υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων), Βιομηχανίας (υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων) και Εργασιακών Σχέσεων (υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων).

Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε
Για τη σημασία και τις προοπτικές αυτής της εξέλιξης, μίλησε αποκλειστικά στο netweek ο συντονιστής της πρότασης από ελληνικής πλευράς, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας γενικότερα;
H ανάπτυξη του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα συνδράμει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά των Μικρομεσαίων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, βοηθώντας τες να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις, ώστε να καταφέρουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα βοηθήσουν τις εταιρείες να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές και παραγωγικές τους διαδικασίες, τα προϊόντα, αλλά και τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, Όπως καταλαβαίνετε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, ώστε να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Ποιοι είναι οι τέσσερις EDIHs προς τους οποίους κατευθύνονται τα 9,3 Μ€ των ευρωπαϊκών πόρων; Οι άλλοι τρεις που έλαβαν το Seal of Excellence και θα προχωρήσουν μόνοι τους, πώς θα χρηματοδοτήσουν την προσπάθειά τους;
Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, η Ελλάδα θα συμμετέχει στο Δίκτυο ως κράτος-μέλος, με τέσσερις (4) Κόμβους, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».
Οι κόμβοι αυτοί είναι οι: «smartHEALTH» του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), «DigiAgriFood» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «GR digiGOV- innoHUB» της ΕΔΥΤΕ.ΑΕ και «SmartAttica-AtHeNAI» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Όμως, είναι πολύ σημαντικό, ότι τρεις ακόμα κόμβοι, οι «HEALTH HUB» του Ινστιτούτου Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, «SYNERGiNN EDIH» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και «EasyHPC» του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο Δίκτυο, καθώς έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βλέπετε να υπάρξουν και συνέργειες μεταξύ των EDIHs ή καθένας προχωρεί μόνος του; Πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος;
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις Γενικές Γραμματείες Έρευνας & Καινοτομίας, Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αλλά και τη Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, θα συμβάλλουμε με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε και να ενισχύσουμε τις συνέργειες, αλλά και να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος. Σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων, Δημήτρη Σκάλκο, και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής, Γιώργο Ζερβό, έχουμε ήδη εξασφαλίσει για τους Κόμβους εθνική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021- 2027.