Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης που φέρει τον τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)». Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κοινωνία της Πληροφορίας, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έγκριση σύναψης της σχετικής σύμβασης, προχώρησε λίγο πριν την εκπνοή του 2020 στην οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στο μοναδικό ενδιαφερόμενο, την ένωση εταιρειών «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – InDigital – AMCO», έναντι του ποσού των 37,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό που απομένει είναι η υπογραφή της σύμβασης, το προσεχές διάστημα, μεταξύ των αναδόχων και της αναθέτουσας Αρχής. Σκοπός του έργου είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων κατοίκων και θα απλοποιήσει την καθημερινότητα της πόλης.

Στο έργο περιλαμβάνεται:

– Η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ERP, βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, διαχείρισης καυσίμων, επιχειρηματικής ευφυΐας, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και μισθοδοσίας.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος τηλεματικής με λειτουργικότητες ενημέρωσης επιβατών.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου σύγχρονου Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.