Οι εταιρείες BYTE, Cosmos Business Systems, Intracom, Neurosoft και OTE κατέθεσαν προσφορές στο διεθνή διαγωνισμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που αφορά το έργο «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).