Οι Cosmos Business Systems, BYTE, Intracom, Neurosoft και ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορές στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με θέμα «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ».

Στόχος του έργου, είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και η λειτουργική κατάσταση δικτύων WiFi στις φοιτητικές εστίες, η προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης ή ενσύρματης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ της εκάστοτε φοιτητικής εστίας και του ενδεδειγμένου κόμβου του δικτύου ΕΔΕΤ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης, η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικού εξοπλισμού παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτυακών υποδομών, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης & υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υποδομών καθώς και η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου για πέντε έτη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ασύρματη δικτύωση των φοιτητικών εστιών αναμένεται να βοηθήσει χιλιάδες φοιτητές της χώρας μας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων της σύγχρονης εποχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).