Οι εταιρείες 1. Cosmos Business Systems, 2. Globo Technologies και 3. Unisystems και οι ενώσεις εταιρειών 4. Quality & Reliability–Altec Integration–Intrasoft International και 5. PricewaterhouseCoopers–iKnowHow κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες προσφορές στο διαγωνισμό «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των στρατολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω τόσο του σχετικού δικτυακού τόπου, όσο και της Δικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» καθώς και η ολοκλήρωση των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη στρατολογία. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν από την πράξη και θα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, είναι Έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ και Β’, Κατάθεση Δελτίου Απογραφής, Διεκπεραίωση αιτημάτων που προκύπτουν από ευεργετήματα Στρατολογικού Νόμου (αναβολές, μειωμένη θητεία, απαλλαγές κλπ) και Παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών (πχ ηλεκτρονική αποστολή Σημειώματος Κατάταξης κλπ). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.607.995 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.