Οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Plaisio Computers, καθώς και οι ενώσεις εταιρειών Globo Technologies-Intracom Telecom, InfoQuest Technologies-OTE και MLS-Altec κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων» της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Στόχος του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων. Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων με την απαραίτητη δικτύωση και επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας. Το κάθε Διαδραστικό Σύστημα περιλαμβάνει ένα διαδραστικό πίνακα περιλαμβανομένων των ηχείων και του λογισμικού, ένα ψηφιακό βιντεοπροβολέα και μια βάση ψηφιακού βιντεοπροβολέα και ένα φορητό υπολογιστή, ο οποίος θα συνδεθεί με τον διαδραστικό πίνακα και το ψηφιακό βιντεοπροβολέα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχα λογισμικά. Παράλληλα, απαιτείται δικτυακός εξοπλισμός για τις σχολικές μονάδες και δομημένη καλωδίωση για τις σχολικές αίθουσες, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης του διαδραστικού συστήματος, επιμόρφωσης των χρηστών στη χρήση του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 34.842.869,92 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.