Η ψηφιοποίηση αποτελεί μια γιγάντια μηχανή καταστροφής εργαζομένων, που θα δημιουργήσει μέσα στα επόμενα χρόνια εκατομμύρια άνεργους; Πολλά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και θα σταματήσουν να υπάρχουν, τα εργοστάσια παραγωγής θα αδειάζουν από τους εργαζομένους τους και πολλοί θα χάσουν την εργασία τους, καθώς τα ρομπότ και οι μηχανές θα μπορούν να διεκπεραιώνουν ταχύτερα και καλύτερα τα καθήκοντά τους;

 Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιχειρήματα των αρνητών του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελούν τους φόβους που ακούγονται σε κάθε, σχεδόν, συζήτηση που γίνεται για τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να ανησυχούμε για όλα τα παραπάνω; Η απάντηση είναι όχι, όπως, τουλάχιστον, επιβεβαιώνει και η Accenture σε μια μελέτη της, η οποία φέρει τον τίτλο Technology Vision 2016. Όπως καταγράφεται στη μελέτη, υπάρχουν πέντε τάσεις, οι οποίες εξηγούν τεκμηριωμένα γιατί ο άνθρωπος θα παίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό κόσμο που δημιουργείται μπροστά μας, παρά τις αναμφισβήτητα μεγάλες αλλαγές που θα συντελεστούν και θα επηρεάσουν κάθε πτυχή της επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής.