Η «νομοθεσία για τις υποδομές Gigabit», η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μειώσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων με δυνατότητα επίτευξη ταχύτητας gigabit, δηλαδή της μεταφοράς δεδομένων μεγέθους 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο.

Επιδιώκει επίσης να τονώσει τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραμένουν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας.

Οι νέοι κανόνες, όπως αναφέρεται, «θα εξορθολογίσουν και θα μειώσουν το κόστος και θα επιταχύνουν τις διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση αδειών, αλλά και θα μειώσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τις εταιρείες και τις εθνικές αρχές, διευκολύνοντας έτσι την ομαλότερη και ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου».