Οι πολύ καλές επιδόσεις της Performance το 2023 αλλά και η αισιοδοξία για το 2024 βρέθηκαν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χτες. Παίρνοντας τον λόγο ο αντιπρόεδρος της Performance, Ανδρέας Τσαγκάρης χαρακτήρισε την περασμένη χρονιά ως εξαιρετική, με βάση τις επιδόσεις της εισηγμένης. Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 37,7%, ανερχόμενος στο ποσό των 57,3 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36,7%, στα 17, 7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 40,4%, στα 6,1 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικό της προόδου της εταιρείας είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοί της αυξήθηκαν στους 250 ενώ τα σημαντικότερα έργα που ανέλαβε αφορούν τόσο σε υφιστάμενους, όσο και σε νέους πελάτες. Σε ό,τι αφορά στο 2024 υπάρχει αισιοδοξία για συνέχιση μίας ανάλογης πορείας, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία βασίζεται κυρίως σε έργα ιδιωτικού τομέα άρα, όπως τόνισαν τα στελέχη της, δεν συσσωρεύει μεγάλα ανεκτέλεστα, ούτε βασίζεται σε εγκρίσεις προγραμμάτων.

Κατατέθηκε ο φάκελος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Τέλος, όπως έγινε γνωστό, η μετάταξη της εταιρείας από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Ο σχετικός φάκελος, όπως ειπώθηκε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, κατατέθηκε στις αρχές Μάϊου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης παρουσίαση και πλέον μένει να απαντηθούν ορισμένες ερωτήσεις που τέθηκαν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημειώνεται ότι η μετάταξη θα γίνει με την τρέχουσα μετοχική σύνθεση. Ακόμα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 728.888 ευρώ, που μεταφράζεται σε καθαρό μέρισμα 5 λεπτά ανά μετοχή.