Οι αναθέσεις νέων έργων επηρέασαν θετικά τα έσοδα της Performance το 1ο εξάμηνο του 2020.  Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις για το α΄ εξάμηνο του 2020, η εταιρεία, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, κατέγραψε αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 25,5% και κερδοφορία ενισχυμένη κατά 172,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρήσης. Για το χρονικό διάστημα αναφοράς τα έσοδα προήλθαν από υφιστάμενους και νέους πελάτες, από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της βιομηχανίας, του εμπορίου, πληροφορικής κ.α., όπως:  Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank, Processing Services Sia Greece, Παγκρήτια Τράπεζα, ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Forthnet, Ελληνικά Πετρέλαια, Μυτιληναίος, ElvalHalcor, Motor Oil, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, ΔΕΗ, Αεροπορία Αιγαίου, ΟΠΑΠ, Intralot, ΔΕΔΔΗΕ, Ελληνικά Χρηματιστήρια, Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και Intrasoft International.

Στρατηγική επένδυση σε Security Operations Center Επίσης, η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική επένδυση, δημιουργώντας ένα Security Operations Centers (SOC), με στόχο να μεγιστοποιήσει  το αποτέλεσμα για τον πελάτη  (π.χ. ταχύτητα διάγνωσης προβλημάτων, ταχύτητα αποκατάστασης), με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Οι στόχοι μέσα στη χρονιά Προτεραιότητα της εταιρείας για τη χρονιά που διανύουμε είναι η επέκταση της πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  η ανάπτυξη και διάθεση λύσεων στους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και η άντληση κεφαλαίων για την επιτάχυνση της εκτέλεσης του επιχειρηματικού της σχεδίου.