Σε ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 30%-40% προσβλέπει η διοίκηση της Performance Technologies, όπως αναφέρθηκε χτες κατά τη διάρκεια της χτεσινής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, όπου εγκρίθηκε η πρόταση για την άντληση νέων κεφαλαίων έως και 5 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και έκδοσης νέων μετοχών. «Μέχρι στιγμής, η ανάπτυξή μας έχει προέλθει αποκλειστικά από την κερδοφορία μας. Πιστεύουμε ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά και θα πρέπει να συνεχίσουμε με έναν ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε έως σήμερα. Αυτό θα χρειαστεί κάποια πρόσθετα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν και για πιθανές εξαγορές εταιρειών, οι οποίες πιστεύω ότι μας δίνουν μεγάλη συμπληρωματικότητα», δήλωσε ο ιδρυτής της Performance και πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, Δημήτρης Παπαντωνίου.

Βάσει των αποφάσεων η Performance θα εκδώσει νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ που θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε έως 150 ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. «Το επόμενο βήμα θα είναι, όταν σχεδόν έχουμε διπλασιαστεί σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, σε τζίρο και κερδοφορία, η μετάταξη μας από την Εναλλακτική, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου», συμπλήρωσε.

Όπως ειπώθηκε, η ζήτηση για υπηρεσίες έχει καταστεί εντονότερη, ενώ με τα κεφάλαια που αναμένεται να αντλήσει η εταιρεία θα μπει στη διεκδίκηση έργων Πληροφορικής του δημοσίου τομέα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο ειδίκευσής της.

Αύξηση σε τζίρο και κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο

Να σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η Performance σημείωσε αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 46,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 55,5%. Στόχο της εταιρείας για τη χρονιά που διανύουμε αποτελεί, μεταξύ άλλων, η επέκταση της πελατειακής της βάσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ταυτόχρονη αύξηση του share-of-wallet σε υφιστάμενους πελάτες για πρόσθετες λύσεις και υπηρεσίες καθώς και η αύξηση του έμψυχου δυναμικού της.

Ο όμιλος Performance στα σημεία – Α΄εξάμηνο

Κύκλος εργασιών

2021: 19,25 εκατ. ευρώ

2020: 13,12 εκατ. ευρώ

EBITDA

2021: 2,35 εκατ. ευρώ

2020: 1,71 εκατ. ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους

2021: 1,58 εκατ. ευρώ

2020: 1,02 εκατ. ευρώ