Υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ κατέγραψε κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2021 η Performance Technologies, αυξάνοντας παράλληλα και τις επενδύσεις της. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 25,69 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30,24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Το EBITDA ανήλθε στα 2,78 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 44,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,37% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,26 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες, ενώ η κεφαλαιακή διάρθρωση αναμένεται να ισχυροποιηθεί σημαντικά με την επικείμενη άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που αποφασίστηκε από την πρόσφατη γενική συνέλευση.

Ευνοϊκό το περιβάλλον για περαιτέρω ανάπτυξη
Η διοίκηση της Performance Technologies διαβλέπει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον μπροστά, καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της ελληνικής οικονομίας και πλήθος παραγόντων τόσο διεθνών (ψηφιακός μετασχηματισμός, Cloud, Τεχνητή Νοημοσύνη, κ.α.), όσο και τοπικών (κρατικές ενισχύσεις, εισροή επενδυτικών κεφαλαίων σημαντικές επενδύσεις για ψηφιοποίηση της Ελληνικής οικονομίας, ενώ υπήρξε υστέρηση επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια, κ.α.), αναμένεται να επιταχύνουν το ρυθμό αύξησης κερδοφορίας. Κατά συνέπεια, από την αρχή του έτους η εταιρεία εντατικοποίησε τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης και τις σχετικές δαπάνες, προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται νέες καινοτόμες λύσεις-υπηρεσίες, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης, τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS/cloud μοντέλο και την επέκταση σε νέες τεχνολογικές και κλαδικές περιοχές.

Στο ραντάρ και ενδεχόμενες εξαγορές
Επίσης, πέραν της μέχρι τώρα καθαρά οργανικής ανάπτυξης η εταιρεία εξετάζει και εξαγορές που μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και ταχύτερο time-to-market. Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τη μετάταξη της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου.

Η Performance Technologies στα σημεία
Έσοδα 9μήνου 2021: €25,69 εκατ. – 2020: €19,73 εκατ. (+30,24%)
EBITDA 9μήνου 2021: €2,78 εκατ. – 2020: €1,93 εκατ. (+44,29%)
Κέρδη προ φόρων 9μήνου 2021: €2,26 εκατ. – 2020: €1.40 εκατ. (+61,37%)