Οι συνεχιζόμενες συνέπειες των αρνητικών οικονομικών δεδομένων έχουν επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα των εταιρειών.

Μαζί με τις αναπόφευκτες μειώσεις προσωπικού και μισθών, οι επενδύσεις σε τεχνολογία ιεραρχούνται πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες των Διοικήσεων.  Όλα αυτά έχουν σαφώς επηρεάσει και επενδύσεις στο τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Για τον λόγο αυτό, η PhoenixPro προσφέρει μια επιλογή, μέσα από την οποία παρέχει τεχνολογίες ασφάλειας μέσα από το Cloud. Το φ–Cloud επιτρέπει στους πελάτες να απολαμβάνουν υψηλό βαθμό ασφάλειας χωρίς την αγορά hardware ή λογισμικού ασφάλειας και χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αποκτήσουν ή να διατηρούν εξειδικευμένο προσωπικό ασφάλειας.