Τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως οι Orange, Deutsche Telekom και Telefonica αυξάνουν τις πιέσεις τους προς την Ε.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τη παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας από τους internet providers.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη ασκούν κριτική στις «ασυμμετρίες που παρατηρούνται ανάμεσα στις  ‘παραδοσιακές’ εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στους παρόχους υπηρεσιών internet». Στο στόχαστρο των εταιρειών τηλεπικοινωνιών βρίσκονται εταιρείες όπως οι Google, Apple, Facebook και Amazon, οι οποίες σταδιακά εισέρχονται στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

Οι αιτιάσεις των «παραδοσιακών» εταιρειών αφορούν στις επενδύσεις που αυτές πραγματοποιούν για την ανάπτυξη εκτεταμένων δικτύων, τα οποία χρησιμοποιούνται και από τους αναδυόμενους ανταγωνιστές, χωρίς όμως την αντίστοιχη συνεισφορά στα κόστη δημιουργίας και συντήρησής τους. Οι πάροχοι ζητούν τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος, που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα των αγορών και των αναγκών των καταναλωτών.