Σεπτέμβρης, αρχή όχι μόνο της σχολικής αλλά και της επιχειρηματικής χρονιάς.

Αν και για τις επιχειρήσεις υπάρχουν πολλά χρονικά ορόσημα κατά τη διάρκεια του έτους, που χαρακτηρίζουν οικονομικά, επιχειρηματικά και στρατηγικά σημεία, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το τέλος του καλοκαιριού και η επιστροφή είναι μια νέα αρχή. Και αυτό είναι θετικό από πολλές απόψεις και δίνει την ευκαιρία για ανακατατάξεις, κρίσιμες αποφάσεις και αλλαγές. Ίσως είναι αποτέλεσμα και σκέψης που έχει καλλιεργηθεί στη διάρκεια των διακοπών, μια περίοδο που είναι γνωστό ότι παράγει ιδέες. Παρόλο που οι σκεπτόμενοι θεωρητικά έχουν την υποχρέωση να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους και να «διακόψουν» τον τρόπο ζωής τους, αυτό στην πραγματικότητα σπάνια συμβαίνει .Αντίθετα παρατηρείται το φαινόμενο τα στελέχη να επιστρέφουν στις θέσεις τους λες και όλη την προηγούμενη περίοδο δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να σκέφτονται τα επόμενα βήματά τους. Η αλήθεια πιθανώς βρίσκεται κάπου στη μέση και έχει να κάνει με την διαύγεια που συχνά προκύπτει από την αποστασιοποίηση που παίρνουμε από τα προβλήματα, την περίοδο των διακοπών. Πίσω λοιπόν στα θρανία μας, που στην νέα χρονιά φαντάζουν περισσότερο ψηφιακά από ποτέ, επηρεαζόμενα από τον άνεμο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των αλλαγών που φέρνει. Αλλαγών που δεν είναι ένα τυπικό και αυστηρά καθορισμένο πακέτο που εύκολα εφαρμόζουμε ή απορρίπτουμε, αλλά μια συνεχής και ευέλικτη προσαρμογή σε κανόνες και εμπόδια που συνεχώς εμφανίζονται μπροστά μας.

Και στην κορυφή του αγώνα αυτού βρίσκεται το θέμα της ασφάλειας. Σε ένα κόσμο που τεχνολογικά έχει καταργήσει κάθε σύνορο και περιορισμό, οι αποφάσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια δείχνουν να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Αναλύοντας το θέμα αυτό αφιερώνουμε το κεντρικό θέμα του τεύχους στις τελευταίες τάσεις του χώρου της διαδικτυακής ασφάλειας και προστασίας. Πίσω λοιπόν στα θρανία μας και καλή τεχνολογική και επιχειρηματική χρονιά.