Ο όμιλος SoftOne είναι μία από τις πρώτες εταιρείες λογισμικού που έλαβαν επίσημη πιστοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την οικογένεια λύσεων «SoftOne all in One».

Η πιστοποίηση αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διασφαλίζει την πλήρη εναρμόνιση των λύσεων του ομίλου με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, για τη διασύνδεση με συστήματα πληρωμών POS.

Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιεί:

  • τις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
  • τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
  • την αυτόματη διασύνδεση με συστήματα POS και myDATA.