Πιστοποίηση κατηγορίας Tier III έλαβε η Cosmote για το IT Data Center στην Αχαρνών από τo Uptime Institute, έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης διαθεσιμότητας υποδομών Data Center παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση Tier III (Concurrently Maintainable) επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός των υποδομών του Data Center της Cosmote έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε μέγιστο βαθμό, η συνέχεια της λειτουργίας του έναντι οποιασδήποτε βλάβης έχει να κάνει με τις βασικές του υποδομές (ηλεκτρικές παροχές, κλιματισμό κ.λ.π.). Πρόκειται για την πρώτη πιστοποίηση στην Ελλάδα, για αναβάθμιση υφιστάμενου Data Center, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Παράλληλα με το έργο του IT Data Center της Αχαρνών, συνεχίζουν να υλοποιούνται αντίστοιχα έργα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών, σε κρίσιμους χώρους δικτύου του Oμίλου ΟΤΕ. Με δεδομένη τη σημαντικότητα του Uptime Institute στο χώρο της βιομηχανίας των Data Centers, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αναδεικνύει την ποιότητα των υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ και χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία που τον διακρίνει αναφορικά με την ασφάλεια λειτουργίας των κρίσιμων εγκαταστάσεων του.