Ο Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (OΠΑ) μιλάει στο netweek για τα σημαντικά οφέλη του μεταπτυχιακού προγράμματος σε Business Analytics του ΟΠΑ.

netweek: Σε ποιους απευθύνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) σε Business Analytics του ΟΠΑ;

Δαμιανός Χατζηαντωνίου: Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει στελέχη, τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν βέλτιστα γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική, στη μηχανική εκμάθηση και επιχειρησιακή έρευνα, με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δηλαδή, να μπορούν να χειριστούν τις πληροφορίες ενός γρήγορα και συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου, πλούσιου σε δεδομένα, με έναν τρόπο ευέλικτο, αποδοτικό και αποτελεσματικό για το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν υπόβαθρο στατιστικής, Πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, μαθηματικών, φυσικής, να είναι μηχανικοί κ.α.

netweek: Πόσο διαρκούν οι σπουδές και πότε διεξάγονται τα μαθήματα; Ποιο είναι το deadline για τις εγγραφές, ποιο είναι το κόστος και ποιοι οι κύριοι κύκλοι του προγράμματος;

Δαμιανός Χατζηαντωνίου: Tο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα προσφερθεί μόνο το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part-time), ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα προσφερθεί και το πλήρους φοίτησης (full-time) πρόγραμμα. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης είναι τέσσερα εξάμηνα και του πλήρους φοίτησης δύο εξάμηνα. Και στις δύο περιπτώσεις, ακολουθεί μία εξάμηνη πρακτική εργασία (capstone project). Για το 2014-2015, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 10η Οκτωβρίου. Το κόστος ανέρχεται στις 7.200€.

netweek: Κατά πολλούς ο data scientist αποτελεί το επάγγελμα του μέλλοντος. Πόσο πιστεύετε ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εντρυφήσουν σε αυτό το ρόλο;

Δαμιανός Χατζηαντωνίου: Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. «Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century»», Tom Davenport, Harvard Business Review, Οκτώβριος 2012) ο ρόλος του data scientist στις σύγχρονες επιχειρήσεις αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα. Ταυτόχρονα, έχει επισημανθεί σε διάφορες μελέτες γνωστών εταιρειών η μεγάλη έλλειψη τέτοιων στελεχών. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνώμονα την εξωστρέφεια και την αριστεία, είχε αναγνωρίσει αυτή τη διεθνή τάση από τις αρχές του 2011. Συλλέγοντας γνώμες από καθηγητές πανεπιστημίων και industry experts στις ΗΠΑ και την Ασία και προσφέροντας τα τελευταία δύο χρόνια βραχυχρόνια σεμινάρια και μακροχρόνια προγράμματα εξειδίκευσης σε «Big Data and Business Analytics», απέκτησε την απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση του μεταπτυχιακού αυτού.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ενώ μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στη διάσταση των case studies, ώστε οι φοιτητές να εκτεθούν σε διαφορετικές, κάθετες, εφαρμογές των business analytics. Αυτές οι εφαρμογές θα αφορούν το marketing, τον τομέα της υγείας, την ενέργεια κ.α. Τέλος, δημιουργείται γύρω από το πρόγραμμα ένα δίκτυο μεγάλων ελληνικών εταιρειών, οι οποίες ενδιαφέρονται να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των αποφοίτων.

netweek: Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τα Business Analytics θα υποστηρίζεται από την IBM και την SAS; Με ποιο τρόπο θα υλοποιείται αυτή η υποστήριξή τους;

Δαμιανός Χατζηαντωνίου: Και οι δύο εταιρείες οδηγούν διεθνώς τις εξελίξεις εμπορικά στον τομέα των Analytics. Έχουν μεγάλη εμπειρία σε υλοποιήσεις και εφαρμογές. Είναι πολύ σημαντικό, συνεπώς, οι φοιτητές του προγράμματος να έχουν καλή γνώση των εργαλείων που προσφέρουν η ΙΒΜ και η SAS. H εκπαίδευση σε αυτά και η παρουσίαση συγκεκριμένων case studies θα γίνουν από στελέχη των δύο εταιρειών.