Με υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του μικτού κέρδους έκλεισε το α’ εξάμηνο 2018 για την Πλαίσιο Computers.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 7,2% (στα 137 εκατ. ευρώ από τα 128 εκατ. ευρώ), το EBITDA υποχώρησε οριακά (στα 2,7 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ), ενώ σημειώθηκε σημαντική αύξηση (+37,3%) των κερδών προ φόρων (στα 1,3 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ).  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε κλίμα συγκρατημένης καταναλωτικής διάθεσης στην Ελλάδα και σχετικά χαμηλών προσδοκιών για ανάκαμψη.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάκαμψη του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών μας κατά πλέον του 7%, επίδοση σαφώς ανώτερη αυτής του ευρύτερου κλάδου των λιανικών πωλήσεων. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυμάνθηκαν οι πωλήσεις του τομέα της κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος μας εξέπληξε θετικά καταγράφοντας δυναμική  αύξηση των εργασιών σε ποσοστό πλέον του 25%. Αν και το κόστος πωλήσεων και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν επίσης ανοδικές τάσεις, ένα μέρος αυτών πρέπει να αποδοθεί σε δαπάνες για τη λειτουργία τον Ιούλιο των δύο νέων καταστημάτων της Πλαίσιο…».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών και από το σχεδιασμό του επενδυτικού μας πλάνου, τα πρώτα στάδια του οποίου έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται. Ορόσημο της περιόδου ήταν ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του καταστήματος Πλαίσιο…».