Νέα πλατφόρμα ενοποιημένων δεδομένων πολιτών για τις καθημερινές συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα, τράπεζες και φορείς θα λειτουργήσει στην ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων.

Από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αντλούν στοιχεία δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τράπεζες, όποτε κρίνεται αναγκαίο, όπως για περιπτώσεις επικαιροποίησης, υπό την βασική προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο πολίτης, είτε είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο θα δίνει την έγκρισή του, γραπτή ή ηλεκτρονική συναίνεση.