Η CCS Digital Education παρουσιάσε το Lykio, το πρώτο ολοκληρωμένο περιβάλλον παρακίνησης μάθησης του ανθρώπινου δυναμικού (learning motivation environment) στην παγκόσμια αγορά.

To Lykio είναι μια cloud-based λύση, ανεπτυγμένη με βάση τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, προηγμένες μεθόδους και τάσεις για τη διαχείριση ταλέντων στην παγκόσμια αγορά. Στα χαρακτηριστικά που προσφέρει το Lykio περιλαμβάνονται η ακριβής και ευφυής εφαρμογή της θεωρίας του Micro-learning και  η υποστήριξη της συνεργατικότητας, της δημιουργίας «εκπαιδευτικών κοινοτήτων», της δυνατότητας διαμοίρασης υλικού, σχολίων κ.α. μεταξύ των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Lykio διασφαλίζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, αλλά και ταχύτερη ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων στη «ζωή» και την κουλτούρα της επιχείρησης.